ARTIST

ARTIST

Kei Shirai(Violin)

PARTICIPATING PERFORMANCES

20220329

HIKOSEN Theater(Formerly Ishibashi Memorial Hall, Ueno Gakuen)

Trio Accord - Kei Shirai(Violin), Hiroki Kadowaki(Cello), Yuya Tsuda(Piano)

Copyrighted Image