ARTIST

ARTIST

©️Yuji Hori

Yoko Kikuchi(Piano)

PARTICIPATING PERFORMANCES

20240318

Tokyo Bunka Kaikan, Recital Hall

Rainer Honeck(Violin)& Yoko Kikuchi(Piano)

Copyrighted Image