ARTIST

ARTIST

Yuya Tsuda(Piano)

PARTICIPATING PERFORMANCES

20210329

Ishibashi Memorial Hall Ueno Gakuen

Trio Accord - Kei Shirai(Violin), Hiroki Kadowaki(Cello), Yuya Tsuda(Piano)

Copyrighted Image