ARTIST

ARTIST

Yuya Tsuda(Piano)

PARTICIPATING PERFORMANCES

20230415

Tokyo Bunka Kaikan, Recital Hall

Trio Accord - Kei Shirai(Violin), Hiroki Kadowaki(Cello), Yuya Tsuda(Piano)

Copyrighted Image