ARTIST

ARTIST

Tokyo-HARUSAI Festival Orchestra(Orchestra)

Tokyo-HARUSAI Festival Orchestra was organized for the Academy, and has performed several times with Muti. It consists of promising young Japanese players from major orchestras and who actively perform both in Japan and overseas.

more read

Orchestra Members
★Concert Master ◎ Principal

Violin: Kota Nagahara ★, Yuki Adachi, Kaoru Oe, Rena Kato, Honoka Kishimoto, Soga Kidokoro, Fumi Koseki, Shu Shioda, Fumi Sugaya, Yuki Naoi, Chisako Naoe, Tukasa Nitta, Nana Hayashi ◎, Kento Hisada, June Hitsumoto, Shunichiro Fukuda, Hiromi Fukuda, Riyoko Matsui, Hisao Mihara, Shohei Yamamoto, Masanobu Yoda, Miho Watanabe
Viola:Yui Imagawa, Akari Komuro, Taiki Suzumura, Maiko Takimoto, Ayako Tahara, Daisuke Tomita, Tatsuya Nanasawa, Koichi Yokomizo ◎
Cello:Shiori Shimizu, Kenji Nakagi ◎, Yuriko Hiyama, Hiroshi Miyasaka, Ryosuke Moriyama, Yusuke Yabe
Contrabass:Koji Akaike ◎, Yuta Kato, Yota Takahashi, Hirofumi Taniguchi
Flute:Maho Kajikawa ◎, Misato Takimoto
Oboe:Ami Kaneko ◎, Erina Sakimoto
Clarinet:Yoshinobu Kamei ◎, Soushi Nakadate
Bassoon:Nonoka Ishii, Kazunari Suzuki ◎
Horn:Nobuaki Fukukawa ◎, Haruna Horiguchi
Trumpet:Kenichi Tsujimoto ◎, Akane Hoshino
Timpani:Mitsunori Kambe
PARTICIPATING PERFORMANCES

20210422

Muza Kawasaki Symphony Hall

Riccardo Muti Conducts Tokyo-HARUSAI Festival Orchestra

20210423

Kioi Hall

Riccardo Muti Conducts Tokyo-HARUSAI Festival Orchestra

Copyrighted Image