PROGRAM

Spring Festival in Tokyo2019

Japanese Songs IX - Tokyo Opera Singers- Beautiful Choral Arrangements of Japanese Songs

[ Date / Place ]
March 16 [Sat] at 14:00 [ about 60 min. ]
Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

[ Cast ]
Chorus : Tokyo Opera Singers
 Soprano : Narumi Kuroda, Yuriko Komai, Mamie Matsuda, Hiroko Mahara
 Alto : Masumi Aida, Akiyo Sugawara, Keiko Hashimoto
 Tenor : Joe Tsuchizaki, Koi Watanabe, Dai Watanabe
 Bass : Tomoo Teramoto, Makoto Narita, Toshiya Yabuuchi
Conductor : Shigeki Miyamatsu
Piano : Rikuya Terashima

[ Program ]
Chugoku chihou no Komoriuta :Kosaku Yamada(1886-1695)・Music
Takeda no Komoriuta
Kokiriko : Hideo Kobayashi(1931-2017)・Music
Soran-bushi : Hokkaido Minyo Osamu Shimizu(1911-1986)・Music
Itsuki no Komoriuta
"Spring"
Mikan no Hanasaku Oka:Shogo Kato(1914-2000)・Lyrics/Minoru Kainuma(1909-71)・Music
Yamagoya no Tomoshibi:Masao Yoneyama(1912-85)・Lyrics & Music
Chatsumi:Unknown・Lyrics and Music
"Summer"
Shiretoko Ryojo:Hisaya Morishige(1913-2009)・Lyrics & Music
Buwako-shuko no Uta:Taro Oguchi・Lyrics / Chiaki Yoshida・ Music
"Autumn"
Makka na Aki:Tadashi Satsuma(1931-2000)・Lyrics/Hideo Kobayashi(1902-83)・Music
Muramatsuri:Unknown・Lyrics/Yoshie Minami(1881-1952)・Music
Aki ni Sayonarasuru Hi:Hachiro Sato(1903-73)・Lyrics/Yoshinao Nakada(1923-2000)・Music
"Winter"
Komoriuta:Akira Nogami(1909-67)・Lyrics/Ikuma Dan(1924-2001)・Music
Niji to Yuki no Ballade:Bun-ichiro Kawamura(1917-2004)・Lyrics/Kunihiko Murai(1945-)・Music

Ticket Information Ticket Information

[ Ticket Price ]

Reserved-seat Ticket
¥3,600

[ Pre-sales ]
December 2 at 10:00 - December 10 at 18:00

[ Onsale to General Public ]
December 16 at 10:00

Organizer: Spring Festival in Tokyo Executive Committee

Last updated: 2018/11/10

Top of this page